Descripció del projecte

Sacher amb decoració especial i feta amb xocola i llet