Descripció del projecte

Per la festa de la Martina es va preparar una torre de cupcakes i com a pastís un cupcake gegant.