Descripció del projecte

Per l’aniverasri de la Júlia es va preparar una sacher decorada amb cireres.