Descripció del projecte

Pastís fondant per celebrar el 10è aniversari del Xevi i la Bea.

És un Red Velvet, decorat amb colors turquesa i vermells intensos, i el perfil d’una jova parella d’enamorats.