Descripció del projecte

I unes galetones decorades amb els mateixos colors groc i blau tal com ens va demanar la seva mare.